Algemeen
 • De afgevaardigde is een heel belangrijke functie in een voetbalclub. Hij/Zij is de persoon die in contact komt met de bezoekers en de scheidsrechter en op die manier de uitstraling van de club naar de buitenwereld toe verzorgt. Er zijn heel wat taken voor een afgevaardigde, daarom deze info die je het hele jaar als leidraad kan gebruiken.
 • Algemene info
  • naam : K. Excelsior Zedelgem
  • stamnummer : 3288
 • wedstrijdbladen: Je vindt deze bladen in de kast in de receptie. Je kan dit altijd navragen bij de verantwoordelijke van de kantine.
  • Digitaal: Met behulp van de computer. (TVJO controleert alle wedstrijdbladen)
  • Papier: geel : vriendschappelijk U12 tot U21
  • wit/geel : vriendschappelijk (altijd) U7 tot U11
  • roze : officiėle competitiewedstrijd U12 tot U21
  • wit : tornooien
 • Aangifteformulier ongeval : ook in zwarte kast (kan ook gedownload worden van onze site)
 • EHBO materiaal : in scheidsrechterslokaal 2, sleutels hangen in de elektriciteitskast.
 • Sleutels van de kleedkamers hangen beneden in de kast bij de verlichting van de velden. na de wedstrijden altijd terughangen!
 • Water : Er staat meestal water klaar in scheidsrechterkleedkamer. Indien niet aanwezig, water vragen in de kantine.
 • Afgevaardigdenband : altijd te dragen , thuis wit, op verplaatsing nationale driekleur.
 • Er moet altijd een aangesloten afgevaardigde op het wedstrijdblad staan, dat is verplicht. Indien 2 personen deze taak uitvoeren, wordt de tweede persoon als verzorger op het blad gezet en draagt die een gele band.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de spelers zich warm genoeg kleden voor de opwarming en dat de wisselspelers een opwarmingstrui dragen tijdens de wedstrijd.
Thuiswedstrijd
 • Aanwezig anderhalf uur voor de wedstrijd (zeker voor de tegenstander er is),
 • Bij problemen met het digitaal wedstrijdblad ( www.wedstrijdbladen.be ): klaarleggen van het wedstrijdblad en zeker de kop al invullen (ook de naam van de bezoekende ploeg en hun stamnummer – dit kan je vinden via www.footbel.com , via de link "competities" en daar de link "aanduidingen" ). De spelersnamen kan je later invullen na het ophalen van de ID-kaarten (ook van trainer, afgevaardigde, verzorger).
 • Klaarleggen spelerskledij. Indien de andere ploeg ook in het blauw speelt, zorgen voor een andere kleur (rood). Omer is verantwoordelijk voor de uitrustingen. De thuisploeg moet zich altijd aanpassen, dus op verplaatsing neem je enkel de blauwe uitrusting mee.
 • Klaarzetten terrein : van U6 tot U13 plaatsen van de doeltjes en potjes leggen. Voor preminiemen, dopjes op de kleine backlijn en op 13 meter van de paal voor de hoekschoppen. Een duiveltjesterrein meet 25x35m. Vanaf miniemen worden de hoekschopvlaggen geplaatst en door de laatst spelende ploeg weer weggezet! Alle materiaal dat zich in de neutrale zone bevindt moet weg. Niet vergeten om de netten te controleren en eventuele gaten toe te doen met snelbinders.
 • Ontvangst bezoekers : deze mensen worden vriendelijk ontvangen en naar hun kleedkamer begeleid. De afgevaardigde wordt uitgenodigd naar de receptie om het (digitaal) wedstrijdblad in te vullen en een kopje koffie te drinken. Je zorgt ook voor water voor de spelers.
 • Ontvangst scheidsrechter : natuurlijk ook vriendelijk ontvangen, kopje koffie aanbieden en het wedstrijdblad voorleggen met de ID-kaarten erbij. Vragen naar zijn vergoeding en hem uitbetalen (geld halen aan de toog in de kantine). Voor de onderbouw rekenen we op de spelers van de A-kern/B-kern als scheidsrechters van de wedstrijden. De scheidsrechter wordt gevraagd om tijdens de rust en ook na de wedstrijd naar de receptie te komen. Indien hij aan de rust liever in zijn kleedkamer blijft, dan vraag je wat hij dan wil drinken en bezorgt hem dat aan de rust. De afgevaardigde begeleidt de scheidsrechter naar zijn kleedkamer. Bij de schoen- en beenbeschermerscontrole leest de afgevaardigde alle namen van de eigen spelers voor. Tijdens de rust en na de wedstrijd stapt de afgevaardigde mee met de scheidsrechter naar de kleedkamer (receptie aan de rust).
 • De spelers, trainer, afgevaardigde en scheidsrechter (enkel thuis) krijgen na de wedstrijd een drankbonnetje. Bij uitwedstrijden mag je ook bonnetjes aankopen. Je vraagt wel steeds een reēuutje die je kan binnenbrengen in de kantine van Excelsior Zedelgem
 • De ingevulde en afgetekende wedstrijdbladeren worden na de wedstrijd verdeeld en op de juiste plek gelegd.
 • Wassen van de wedstrijdkledij : De kledij wordt na elke wedstrijd bij Omer gebracht. Hij zorgt ervoor dat de wedstrijdkledij wordt gewassen of naar de wasserij wordt gebracht.
 • In iedere sportzak met wedstrijdkledij zit een plastiek zak. Daar wordt de vuile kledij in gestopt. Alles moet rechts blijven en telkens nageteld worden.
 • Wedstrijdbal bezorgen aan de scheidsrechter en na de wedstrijd proper gewassen en afgedroogd terugleggen.
Wedstrijd op verplaatsing
 • zorgt samen met trainer er voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs bij officiėle wedstrijden.
 • bezorgt de scheidsrechter de eigen identiteitskaart en die van de eigen spelers & trainer.
 • vult het digitaal scheidsrechtersblad correct in. (www.wedstrijdbladen.be)
 • haalt de identiteitskaarten na wedstrijd op en ziet toe op het correct invullen van het digitaal wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Uiteraard worden de identiteitskaarten direct terug bezorgd.
 • is zelf een voorbeeld van fair-play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en supporters.
 • houdt wisselspelers & ouders (alsook trainer) rustig bij eventuele problemen.
 • zorgt er steeds voor dat alle formulieren aanwezig zijn (medisch getuigschrift / ongevalsaangifte ...).
 • kan in samenspraak met de trainer helpen met coachen tijdens een wedstrijd (zeker bij allerkleinsten).
 • staat klaar om in te grijpen bij kwetsuur, volgens de richtlijnen van EHBO.
 • is verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdkledij of wedstrijdkledij naar de juiste plek voeren. Indien de receptie gesloten is. De kledij in de gang beneden plaatsen.
 • ziet samen met trainer toe op de orde en netheid in de kleedkamer.
 • ziet er samen met trainer op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen.
 • vraagt eventueel kostennota's op en overhandigt deze tijdig aan de jeugdsecretaris.
 • deponeert het dubbel van het scheidsrechterblad in de juist brievenbus (enkel bij papieren wedstrijdbladen).
 • luistert naar de ouders, zonder (proberen) je eigen mening te verkondigen.
 • is samen met trainer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de reisweg. Waar en wanneer precies gespeeld wordt kan je ook terugvinden via www.footbel.com
 • is samen met trainer verantwoordelijk voor organiseren vervoer naar wedstrijden (enkel voor gewestelijke en bijzondere ploegen).
 • is lid van de vereniging.
Richtlijnen afgevaardigde thuisploeg (artikel 1413)
 • De club op wie zijn terrein een wedstrijd gespeeld wordt, dient op haar terrein één van haar toegewezen aangeslotenen af te vaardigen. Deze persoon moet minstens 18 jaar zijn en dient zich ten dienste te stellen van de scheidsrechter tot die vertrekt. Hij is in de neutrale zone ter beschikking van de scheidsrechter. Hij moet minstens 60 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn wanneer er een wedstrijd van eerste ploegen gespeeld wordt. Voor wedstrijden van andere ploegen bedraagt dit 30 minuten. Indien geen terreinafgevaardigde aanwezig is, moet een speler van de bezochte club de functies van terreinafgevaardigdewaarnemen. Hij mag derhalve aan het spel niet deelnemen tot de aankomst van een aangeslotene, die als afgevaardigde kan optreden. Als er op eenzelfde terrein meerdere wedstrijden 5/5 of 8/8 worden gespeeld, is er slechts één afgevaardigde nodig voor al deze wedstrijden. Voor de wedstrijden van haar eerste ploeg mag de bezochte club als terreincommissarissen drie van haar aangeslotenen aanwijzen.
Richtlijnen afgevaardigde bezoekende ploeg (artikel 1414)
 • Indien zij het nodig acht, mag de bezochte club de hulp opeisen van de afgevaardigde van de bezoekende club om de ordedienst te versterken. Voor zover toegelaten door de terreinafgevaardigde, mogen aangeslotenen van de bezoekende ploeg als terreincommissarissen fungeren.
Armbanden (artikel 1412)

Mits drager te zijn van een armband mogen volgende personen zich in de neutrale zone bevinden. Deze personen moeten eveneens in het bezit zijn van een geldig identificatiebewijs:

 • Wit : terreinafgevaardigde (minimum 18 jaar), afgevaardigde thuisploeg
 • Nationale driekleur : afgevaardigde bezoekende ploeg
 • Clubkleuren: terreincommissarissen bezochte en bezoekende ploeg
 • Rood : trainers
 • Geel: medische staf
 • Paars: officiėle instantie
 • Mits drager te zijn van hun uniform, worden volgende personen ook toegelaten tot de neutrale zone: politie, stewards, hulpdiensten.
Hoofdsponsors & Jeugdsponsors
Jeugdploegen
Schonken een wedstrijdbal

© copyright 2024 K. Excelsior Zedelgem alle rechten voorbehouden

Webdesign Pieter Meulemeester